סל המוצרים הפיננסיים בניהול אישי.
30 שנות נסיון.
בוטיק ההשקעות המוביל
25 שנות נסיון. סל המוצרים הפיננסיים בניהול אישי.
סל המוצרים הפיננסיים בניהול אישי.
30 שנות נסיון.
סל המוצרים הפיננסיים בניהול אישי.
30 שנות נסיון.
ניהול קופות אישי
 
הרעיון הוא פשוט - להעביר את קופת הגמל או קרן ההשתלמות הקיימת למצב בו יש לכם שליטה ובקרה בזמן אמת. בארה"ב קופת גמל אישית היא דרך מקובלת לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות (IRA, שזה Individual Retirement Account).
ברומטר מנהלת השקעות חיצונית בארבע קרנות נאמנות (מנהל הקרנות: איילון קרנות נאמנות בע"מ):
בקופת גמל בניהול אישי לכל עמית חשבון נפרד בקופה. החלטות ההשקעה מתקבלות על ידי העמית בלבד, ובכלל זה בחירת ניירות הערך הספציפיים. העמית רשאי להחליט אם לנהל את השקעותיו באופן עצמאי או באמצעות מנהל תיקים אותו יבחר. כלומר, אפשר לעשות זאת בניהול אישי ואפשר לעשות זאת באמצעות מנהל תיקים.  
הטבות מס תיקון 190 לפקודת מס הכנסה
קופת גמל היא מוצר הנהנה מהטבות מס בעקבות תיקון 190 לפקודת מס הכנסה. אתם מוזמנים לבדוק איתנו אם התיקון רלוונטי עבורכם. במאמר זה אנחנו מסבירים בפירוט מהו תיקון 190 ולמי הוא טוב.
ברומטר מציעה שני פתרונות בעניין תיקון 190
פתרון אחד, לנהל דרכנו את קופת הגמל באופן אישי, וכך הכסף ימשיך להיות מנוהל על ידי ברומטר בניהול אישי ולא קולקטיבי. 
 
הפתרון השני, למי שעדיין רוצה ניהול קולקטיבי, ברומטר משווקת קופות גמל ואנחנו בוחרים עם הלקוחות את הקופה שנראית לנו הטובה והמתאימה ביותר, מבחינת תוצאות לאורך זמן  וצורכי הלקוחות ((באמצעות ברומטר סוכנות ביטוח פנסיוני בע"מ). 
 
יצירת קשר עם מנהלי התיקים של ברומטר בקשר לתיקון 190  »
ניהול ההשקעות בקופת גמל אישית על ידי ברומטר - איך זה עובד?
 • פגישת הסבר מפורטת וביצוע אפיון צרכים וחתימה על הסכם עם נציג של ברומטר ניהול השקעות ומיטב דש קופות גמל בע"מ, שהיא הפלטפורמה התפעולית.
 • ההסכם עם מיטב דש  מהווה תחליף לתקנון הקופה ומאושר על ידי משרד האוצר.
 • העברת הקופה בפועל למיטב דש .
 • מיטב דש  פותחת ללקוח/ה חשבון אישי בבנק בו יש לברומטר ייפוי כוח לפעול כמנהל תיק ההשקעות.
 • ברומטר מתחילה לנהל את הכסף בכפוף לדין החל על קופת גמל בניהול אישי, לפי צורכי הלקוח/ה והרצון האישיים (ברומטר מפוקחת ע"י הרשות לניירות ערך).
 • זכויות הוותק והטבות המס נשמרות.
 • העמלות נמוכות במיוחד וזהות לקופות הגדולות.
 • תמיד אפשר לחזור לקופות הקולקטיביות הגדולות.
יתרונות שבניהול השקעות אישי של הקופות בברומטר
לפני העברת הקופה תבוצע התאמת הקופה לצרכים הנוכחיים ולאחר מכן ייבחר מסלול ההשקעה המתאים באופן אישי ללקוח.
 • בדיקה יסודית לפחות פעם בשנה אם המסלול שנבחר עדיין מתאים.
 • אפשרות להוזלת דמי ניהול.
 • יתרון לקוטן.
 • אפשר לראות את שווי הקופה כל יום באינטרנט ולשנות סיכון באופן מיידי.
 • קבלת דיווח ויכולת מעקב אחרי כל הפעילות.
 • שמירת הזכויות וההטבות של קופת הגמל וקרן ההשתלמות.
 • נלקחת בחשבון השאלה מה כדאי להחזיק בתיק השקעות החייב במס לעומת תיק השקעות של קרן השתלמות או קופת גמל הפטור ממס. למשל: שימוש בפטור ממס מרווחי הון החל לדוגמה בקרן השתלמות, כדי להגדיל באפיק זה את הרכיב המנייתי.
ניוזלטר
הרשמו לקבלת עדכונים שוטפים במייל
ניוזלטר
הרשמו לקבלת עדכונים שוטפים במייל
ניוזלטר
הרשמו לקבלת עדכונים שוטפים במייל