סל המוצרים הפיננסיים בניהול אישי.
30 שנות נסיון.
בוטיק ההשקעות המוביל
25 שנות נסיון. סל המוצרים הפיננסיים בניהול אישי.
סל המוצרים הפיננסיים בניהול אישי.
30 שנות נסיון.
סל המוצרים הפיננסיים בניהול אישי.
30 שנות נסיון.
ברומטר מנהלת השקעות חיצונית* 4 קרנות נאמנות:
ברומטר מנהלת השקעות חיצונית בארבע קרנות נאמנות (מנהל הקרן: איילון קרנות נאמנות בע"מ):
ברומטר (2B) 15/85
ברומטר (4D) מניות גלובאלי
ברומטר (4B) מניות
ברומטר (0B)! ^ אג"ח חברות ללא מניות
ניוזלטר
הרשמו לקבלת עדכונים שוטפים במייל
ניוזלטר
הרשמו לקבלת עדכונים שוטפים במייל
ניוזלטר
הרשמו לקבלת עדכונים שוטפים במייל