סל המוצרים הפיננסיים בניהול אישי.
30 שנות נסיון.
בוטיק ההשקעות המוביל
25 שנות נסיון. סל המוצרים הפיננסיים בניהול אישי.
סל המוצרים הפיננסיים בניהול אישי.
30 שנות נסיון.
סל המוצרים הפיננסיים בניהול אישי.
30 שנות נסיון.
גילוי נאות
ברומטר ניהול השקעות בע"מ (להלן – "ברומטר") עוסקת בניהול תיקים, בשיווק השקעות ובניהול השקעות לקרן נאמנות (מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ), כהגדרת מונחים אלו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות בניהול תיקי השקעות התשנ"ה-1995, ואינה עוסקת בייעוץ להשקעות.

ברומטר קשורה לגופים הבאים ו/או יש לה זיקה לנכסים פיננסיים של הגופים הבאים: איילון קרנות נאמנות בע"מ (מנהל הקרן), אנליסט קופות גמל בע"מ, הלמן אלדובי קופות גמל בע"מ.  
 
ברומטר בעלת זיקה לגופים הנ"ל שכן היא עשויה לקבל מהגופים המוסדיים טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים הפיננסיים האמורים ונוספים או בקשר עם המשך החזקתם, והיא עשויה להעדיף נכסים פיננסיים של הגופים המוסדיים הנ"ל על פני נכסים פיננסיים אחרים שאין לברומטר זיקה אליהם, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח לנכסים הפיננסיים של הגופים המוסדיים.

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בכל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרן הנאמנות שניהול ההשקעות שלה מתבצע ע"י ברומטר ניהול השקעות בע"מ ומנהל הקרן שלה הינו איילון קרנות נאמנות בע"מ, מקבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן.

רכישת יחידות בקרן תיעשה על בסיס תשקיף הקרן שבתוקף במועד רכישתה ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת. אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן ומנהל ההשקעות של הקרן להשגת תשואה כלשהי.
ניוזלטר
הרשמו לקבלת עדכונים שוטפים במייל
ניוזלטר
הרשמו לקבלת עדכונים שוטפים במייל
ניוזלטר
הרשמו לקבלת עדכונים שוטפים במייל